شماره جدید نشریه دانشجویی «کاغذ سیاست» منتشر شد
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 52
برگزاری نشست «مدیریت بهینه منابع آب» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 49
کودکان بستری در بیمارستان ابوذر اهواز؛ به تماشای «لبخند قاصدک» نشستند
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 77
گزارش تصویری «رصد ماه شوال در رصدخانه دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز»
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 49
نشست صمیمانه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با فعالان دانشجویی
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 49
برگزاری کارگاه آموزش «ساخت تراریوم» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 50
برگزاری آیین رونمایی از «قطعه موسیقی داغ دل» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 48
آنچه باید درباره «اختلالات روانی» بدانیم، در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 45
دانشگاه شهید چمران اهواز، میزبان «دوازدهمین همایش کشوری ادکا»
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 43
برگزاری نشست «تدوین طرح کسب‌و‌کار فناورانه» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 68