برگزاری نشست «آشنایی با رشته‌های علوم پایه» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 51
برگزاری دوره آموزش «کمک‌های اولیه» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 50
برگزاری دوره آموزش نرم‌افزار «متلب» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 51
برگزاری سمینار «مگاکولون در دام کوچک» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 48
آنچه باید درباره «تکامل در حوزه زیست‌شناسی» بدانیم
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 46
کانون ادبی دانشگاه شهید چمران اهواز، ویژه برنامه «پیر پرسوز» را با هدف بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 50
ساختمان «سه‌گوش» اهواز، میزبان بازدیدکنندگان
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 46
«جشنواره قرآن و عترت» دانشگاه شهید چمران اهواز برگزیدگان خود را شناخت
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 50
کانون ادبی دانشگاه شهید چمران اهواز، هر چهارشنبه «به وقت داستان» است
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 50
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهیدچمران اهواز، در آیین آغازین دوازدهمین همایش ملی ادکا: کتابخانه از بازوهای مهم دولت در کاهش بحران‌های اجتماعی است
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 52