آنچه باید درباره «چالش‌های حقوقی و اجتماعی معلولین» بدانید
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 10
بررسی آخرین کلیپ‌های داغ فضای مجازی
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 11
برگزاری کارگاه آموزشی «عادت‌ها و چالش‌ها»
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 8
دانشگاه شهید چمران اهواز میزبان «مناظرات دانشجویی»
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 12
برگزاری دوره آموزش «کاربرد انتگرال در مهندسی عمران»
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 11
«منابع و مسایل آب خوزستان» بررسی می‌شود
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 12
برگزاری آیین «نودانشجویان اقتصاد» در دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 12
درخشش کانون‌های دانشگاه شهید چمران اهواز در دهمین جشنواره ملی رویش
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 14
برگزاری مراسم وفات حضرت معصومه (س)
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 36
افزایش سهم مشارکت دانشجویان در انتخابات کانون‌های دانشگاه شهید چمران اهواز
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 53