انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز، کارگاه آموزش نرم‌افزارهای کاربردی شیمی را برگزار می‌کند
کانون آسیب‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، «کارگاه فرزندپروری» را برگزار می‌کند
انجمن علمی دانشجویی ژنتیک – بیوتکنولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز، به مناسبت روز جهانی ایدز، سمپوزیوم یک روزه HIV را برگزار می‌کند
انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی با عنوان «بررسی حقوقی خشونت خانگی علیه زنان» را برگزار می‌کند
انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره جامع تخصصی «درمان متمرکز بر شفقت» را برگزار می‌کند
انجمن علمی دانشجویی زمین‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، کارگاه «آموزش پروپوزال نویسی» را برگزار می‌کند
آیین استقبال از نودانشجویان رشته ریاضیات و کاربردها برگزار می‌شود
انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز، نشست «بررسی شواهد مربوط به پیشینه مهرپرستی در لرستان» را برگزار می‌کند.
کارگاه آشنایی با پایگاه داده نوکلئوتیدی GENEBANK برگزار می‌شود
انجمن علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید چمران اهواز، «کارگاه آموزش انتگرال‌گیری» را برگزار می‌کند.