تاکید مدیر پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، بر لزوم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی در دانشگاه‌ها
«جندی شاپور» در ایستگاه بیست و پنجم
بازدید معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز از موکب شهدای دانشجو استان خوزستان در مرز چذابه
آنچه باید درباره «حقوق و مراحل نشر» بدانید
انجمن علمی دانشجویی روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز نشست «رزومه نویسی و کاریابی در ایران» را برگزار کرد.
شهدای هم‌دانشگاهی؛ شهید موسی اسکندری
برگزاری دوره آموزش «کاربرد فتوشاپ در معماری» در دانشگاه شهید چمران اهواز
آنچه باید درباره «اختیارات دولت در بازار سرمایه» بدانید
برگزاری نشست «خاستگاه و تبارشناسی تمدن عیلام» در دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزاری دوره آموزش «طراحی سیاه قلم» در دانشگاه شهید چمران اهواز